VDD rosina apsūdzēt Latvijas pilsoni par nacionāla naida un nesaticības izraisīšanu pret ukraiņiem un bēgļiem no Ukrainas

Šā gada 13. decembrī Valsts drošības dienests (VDD) rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Latvijas Republikas pilsoni par darbībām, kas ir vērstas uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu, kā arī par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu.

Kriminālprocess pret minēto personu tika uzsākts šā gada 29. jūlijā, un izmeklēšanas gaitā VDD ieguva informāciju, kas apliecina, ka šī persona vairākos Krievijas agresīvās propagandas mērķiem izmantotajos informācijas resursos nākusi klajā ar izteikumiem, kuri provocē naidu un nesaticību pret ukraiņiem un bēgļiem no Ukrainas. Tāpat izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka šī persona ir nodrošinājusi saimnieciskos resursus personai, kura ir iekļauta to personu sarakstā, pret kurām ES ir noteikusi sankcijas par Ukrainas teritoriālās vienotības, suverenitātes un neatkarības graušanu.

Ņemot vērā izmeklēšanas gaitā noskaidrotos apstākļos un iegūto pierādījumu kopumu, VDD ir rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret minēto personu par tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, par ko atbildība ir noteikta Krimināllikuma 78. panta otrajā daļā un 84. panta pirmajā daļā.

VDD atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nav atzīta likumā noteiktajā kārtībā.

 

Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, VDD