Valsts augstāko amatpersonu aizsardzība

VDD nodrošina Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta fizisko aizsardzību, kā arī to uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju drošību vizīšu laikā Latvijā.

Valsts drošības dienests (VDD) nodrošina gan valsts augstāko amatpersonu apsardzi, gan ārvalstu un starptautisko organizāciju aizsargājamo amatpersonu aizsardzību viņu vizīšu laikā Latvijas Republikā.

Ikdienā VDD ir atbildīgs par Ministru prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja aizsardzību. Valsts prezidenta aizsardzību nodrošina Militārā policija. Taču ar Ministru kabineta rīkojumu vai Saeimas Prezidija lēmumu var tikt noteiktas arī citas amatpersonas, kurām ir jānodrošina aizsardzība. Turklāt VDD ir jāaizsargā arī amatpersonas, kurām ir radies pēkšņs apdraudējums.

Vienlaikus ar pienākumu rūpēties par Latvijas augstāko amatpersonu drošību, VDD ir jāaizsargā arī ārvalstu valdību vadītāji, ārvalstu ārlietu ministri, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vadītāji viņu vizīšu laikā mūsu valstī. Pēc Ārlietu ministrijas vai Saeimas Kancelejas ierosinājuma apsardze var tikt nodrošināta arī citu ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju amatpersonu vizīšu laikā.

Organizējot aizsargājamo valsts vai ārvalsts amatpersonu drošības pasākumus, VDD uzdevums ir nodrošināt amatpersonu fizisko neaizskaramību, kā arī netraucētu un drošu pārvietošanos, darbavietas, dzīvesvietas, pagaidu uzturēšanās vietas Latvijas Republikā apsardzi un informācijas nesankcionētas ieguves novēršanu.

Aizsargājamo amatpersonu apsardzes pasākumu apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz veikto draudu analīzi un stingri ievērojot samērīguma principu (drošības pasākumu plānošanā rūpīgi tiek izvērtēta to ietekme uz iedzīvotāju ikdienas gaitām).

Lasīt tālāk