Kontakti

Valsts drošības dienesta (VDD) adrese

Brīvības gatve 207,
Rīga, LV-1039

Diennakts tālrunis

+371 6720 8964

E-pasts iedzīvotājiem

E-pasts presei

E-pasts starpinstitūciju sarakstei

E-pasts datu aizsardzības speciālistam

E-pasts ziņojumiem par teroristisku saturu internetā

Apmeklētājiem

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

Apmeklētājus Valsts drošības dienestā (VDD) pieņem pēc iepriekšējas saskaņošanas darba dienās laika posmā no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Apmeklējot VDD, jānorāda apmeklējuma mērķis un jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (pase vai identifikācijas karte), kas jāuzrāda VDD amatpersonai.

VDD apmeklētājam aizliegts ienest:

  • mobilos tālruņus, kā arī citas ierīces un datu nesējus, ar kuriem vai kuros var ierakstīt, saglabāt, pārraidīt vai uztvert informāciju (turpmāk – ierīces);
  • ieročus un jebkādus priekšmetus vai vielas, kas var tikt izmantoti uzbrukumam un var radīt apdraudējumu personas dzīvībai, veselībai vai mantai.

Pēc VDD amatpersonas norādījuma apmeklētājam jāiziet drošības pārbaude. Drošības pārbaudes laikā VDD amatpersona veic apmeklētāja un līdzi paņemto lietu apskati, kā arī pārbauda ar tehniskajiem līdzekļiem un pārliecinās, vai apmeklētājs ievērojis VDD apmeklētājiem noteiktās prasības.

Līdzi paņemtās ierīces un priekšmeti apmeklējuma laikā jāatstāj specializētā glabātuvē.

Uzturoties VDD, apmeklētājam jāievēro īpašs drošības režīms un jāpakļaujas VDD amatpersonu prasībām.

Ja apmeklētājs atsakās ievērot VDD apmeklētājam noteiktās prasības, apmeklētājs netiek ielaists vai tiek izraidīts no VDD.

Informācijas sniegšana

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām to sniegt, izmantojot šo saziņas formu.

Nosūtīt

Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.