Pretterorisms

VDD veic terorisma draudu analīzi, lai laikus identificētu un novērstu iespējamos apdraudējumus, kā arī plāno un koordinē pretterorisma preventīvos un reaģēšanas pasākumus nacionālajā līmenī.

Savlaicīga terorisma draudu identificēšana un novēršana ir nozīmīgs Valsts drošības dienesta (VDD) darbības virziens. VDD veic pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus nolūkā iegūt apsteidzošu informāciju par personu plānotajām teroristiskajām darbībām un savlaicīgi tās novērst. Terorisma risku identificēšanā un neitralizēšanā VDD cieši sadarbojas ar ārvalstu partneru dienestiem, ar kuriem notiek regulāra informācijas un situācijas analīzes apmaiņa.

Vienlaikus ar operatīvo darbību, terorisma draudu analīzi un preventīvo pasākumu īstenošanu VDD veic arī valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu darbības koordinēšanu pretterorisma jomā.

Starp preventīvajiem pasākumiem var minēt personu ar izcelsmi no valstīm, kur ir paaugstināti terorisma riski, ieceļošanas Latvijā kontroli, kritiskās infrastruktūras un cilvēku masveida pulcēšanās objektu regulāru apsekošanu, rekomendāciju sagatavošanu šo objektu fiziskās drošības pilnveidošanai un šo objektu darbinieku izglītošanu.

VDD ir izstrādājis Nacionālo pretterorisma plānu, kā arī reaģēšanas plānus gadījumos, kad ir noticis uzbrukums civilās aviācijas, jūras satiksmes un infrastruktūras, kā arī sauszemes objektiem. Pamatojoties uz Nacionālo pretterorisma plānu un reaģēšanas plāniem, pretterorisma pasākumu nodrošināšanā iesaistītajās institūcijās ir izstrādāti apakšplāni, kas ir saskaņoti ar VDD.

Lai pārbaudītu institūciju gatavību reaģēt terorisma draudu situācijās, regulāri tiek organizētas dažādas pretterorisma mācības – galda mācības, kā arī lauka mācības, t.sk. ar ķīlnieku situāciju simulāciju.

VDD ir arī Latvijas nacionālais kontaktpunkts ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem ar prekursoriem, kā arī to pazušanas gadījumiem vai zādzībām. Šāds kontaktpunkts, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas nosaka vienotus prekursoru aprites nosacījumus, izveidots visās dalībvalstīs, ar mērķi preventīvi samazināt terora akta organizēšanas iespējas.

Visbeidzot VDD ir izveidots Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrs – valsts informācijas sistēma, kurā tiek uzglabāti no gaisa pārvadātājiem, to rezervācijas sistēmu turētājiem un izlidošanas kontroles sistēmām saņemtie pasažieru dati. Šā reģistra mērķis ir nodrošināt pasažieru datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu analīzi noziegumu, kas saistīti ar terorismu, un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, kā arī valsts drošības apdraudējumu novēršanai.

Terorisma draudu līmeņi:

VDD ir izstrādājis terorisma draudu līmeņu sistēmu. Šā sistēma paredz četrus terorisma draudu līmeņus:

zems terorisma draudu līmenis (zils) – izsludina situācijā, ja pastāv vispārēja rakstura terorisma draudi (ikdienas situācija);

paaugstināts terorisma draudu līmenis (dzeltens) – izsludina situācijā, ja ir pieaugoši terorisma draudi;

augsts terorisma draudu līmenis (oranžs) – izsludina situācijā, ja ir apstiprināti terorisma draudi konkrētam objektam, tautsaimniecības sektoram vai valsts reģionam;

īpaši augsts terorisma draudu līmenis (sarkans) – izsludina situācijā, ja ir noticis terora akts vai terora akts vairs nav novēršams.

Draudu līmeni var izsludināt visai valsts teritorijai, apdraudētajam valsts reģionam, tautsaimniecības sektoram vai objektam.

Terorisma draudu līmeni, pamatojoties uz VDD priekšnieka ieteikumu, izsludina iekšlietu ministrs.

Lasīt tālāk

Rīcības plāns terora akta gadījumā

Ja nav iespējams nokļūt drošībā

Bēdz

Slēpies

Ziņo