Sazināties

Izmantojot šo saziņas formu, Jūs varat anonīmi nosūtīt Valsts drošības dienestam (VDD) Jūsu rīcībā esošu informāciju, kas var būt noderīga dienesta darbā. Aicinām norādīt iespējami plašāku un detalizētāku informāciju. Ar VDD varat sazināties, arī izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964 vai rakstot uz .

Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.