Par Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu norisi

Brīvu un demokrātisku vēlēšanu nodrošināšana ir viena no Valsts drošības dienesta (VDD) darba prioritātēm. Tuvojoties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, VDD aicina iedzīvotājus, pamanot prettiesiskas vai aizdomīgas darbības saistībā ar vēlēšanām, ziņot par tām atbildīgajiem dienestiem.

VDD jau priekšvēlēšanu periodā veic pasākumus, lai savlaicīgi identificētu un novērstu riskus, kas var ietekmēt brīvu un demokrātisku Rīgas domes vēlēšanu norisi. VDD kā pretizlūkošanas un iekšējās drošības dienesta kompetence aptver gan ārvalstu radītu, gan iekšēju apdraudējumu identificēšanu un mazināšanu.

Šobrīd VDD nav ieguvis informāciju par tiešiem un sistemātiskiem ārvalstu centieniem ietekmēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu norisi. Tāpat VDD rīcībā nav informācijas par iespējamiem t.s. balsu pirkšanas gadījumiem vai gatavošanos šādām darbībām.

VDD atgādina, ka par apzinātu prettiesisku kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus vai tikt ievēlētai ir paredzēta kriminālatbildība. Rīcība atzīstama par nelikumīgu, ja kavēšana brīvi realizēt tiesības vēlēt notikusi, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā. Tāpat Krimināllikumā ir noteikta atbildība par apzinātu balsu nepareizu saskaitīšanu, kā arī par apzinātu aizklātas balsošanas pārkāpšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona vai vēlēšanu komisijas loceklis.

VDD aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad par balsi kādas partijas vai deputāta kandidāta labā ir solīts samaksāt, piesolīti citi materiāli un nemateriāli labumi vai citā veidā ietekmēta brīva izvēle. VDD aicina sniegt informāciju arī par gadījumiem, kad ir aizdomas par pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņa darbā, piemēram, apzināti nepareizu balsu saskaitīšanu par labu kādai partijai vai deputāta kandidātam. Informāciju par iespējamiem pārkāpumiem VDD var nodot, zvanot uz diennakts tālruni 67208964 vai rakstot .

VDD aicina iedzīvotājus, kuri kļuvuši par iespējama pārkāpuma lieciniekiem,  iespēju robežās fiksēt pēc iespējas precīzākas notikušā detaļas, ja iespējams, veikt iespējamā pārkāpuma foto, video vai audio fiksēšanu. VDD garantē informācijas avota konfidencialitāti.

Savukārt to, vai tiek ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība un aģitācijas materiālu izvietošanas noteikumi, uzraudzīs Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija. Līdz ar to gadījumā, ja iedzīvotāju rīcībā ir informācija par skrejlapām, kas tiek izplatītas vēlēšanu dienā, par laikus nenoņemtām priekšvēlēšanu reklāmām vai vēlētāju aģitēšanu pie iecirkņiem, aicinām vērsties Valsts policijā (tālr. 110) vai Rīgas pašvaldības policijā. Atgādinām, ka aģitācija ir aizliegta ne tikai pašā vēlēšanu dienā, bet arī dienu pirms vēlēšanām.

Gadījumos, kad ir informācija par priekšvēlēšanu aģitācijas un slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas finansēšanas ierobežojumu neievērošanu, aicinām par to ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, zvanot uz tālruņa nr. 67356161 vai izmantojot mobilo lietotni "Ziņo KNAB".

Savukārt gadījumos, kad konstatēti iespējami priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpumi plašsaziņas līdzekļos, piemēram, slēpta priekšvēlēšanu aģitācija, aicinām sazināties ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi,  zvanot uz tālruņa nr. 67221848 vai izmantojot elektroniskā pasta adresi .


Informāciju sagatavoja: VDD