VDD informē uzņēmējus par sprāgstvielu prekursoriem

Šodien, 30. aprīlī, Valsts drošības dienests (VDD) uzņēmējiem rīkoja semināru par sprāgstvielu prekursoru aprites drošības jautājumiem.

VDD rīkotā semināra mērķis bija izglītot prekursoru tirdzniecībā iesaistīto Latvijas uzņēmumu pārstāvjus par to, kā atpazīt aizdomīgus prekursoru pirkuma mēģinājumus, un rīkoties, konstatējot sprāgstvielu prekursoru zādzību vai pazušanu.

Uzņēmēji semināra gaitā tika iepazīstināti ar sprāgstvielu prekursoru aprites tiesisko regulējumu Latvijā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 98/2013 "Par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu" noteiktajiem nosacījumiem. VDD pārstāvji semināra dalībniekiem sniedza ieskatu terorisma draudu aktualitātēs Eiropā un Latvijā, iepazīstināja ar ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem paredzētā nacionālā kontaktpunkta darbību, informēja par aktualitātēm sprāgstvielu prekursoru jomā, plānotajām izmaiņām minētās regulas grozījumos, kā arī sprāgstvielu prekursoru aprites un drošības kontroles jautājumiem.

Seminārā piedalījās 20 dalībnieku, kas pārstāvēja lielākos Latvijas uzņēmumus, kuru ikdienas uzņēmējdarbība saistīta ar prekursoru tirdzniecību, ražošanu un apriti.

Sprāgstvielu prekursori ir noteiktas vielas un tās saturoši maisījumi, kas var tikt izmantoti sprāgstvielu izgatavošanai. Šādas vielas lielākoties tiek tirgotas citiem mērķiem, piemēram, izmantošanai lauksaimniecībā, būvniecībā vai farmācijā. Taču, kā liecina terorisma tendences Eiropā, terora aktos nolūkā radīt pēc iespējas lielāku upuru skaitu bieži tiek izmantoti no šādām vielām gatavoti, improvizēti spridzekļi. Lai ierobežotu prekursoru izmantošanu nelikumīgiem mērķiem, tādējādi preventīvi samazinot arī terora aktu organizēšanas iespējas, Eiropas Savienībā ir noteikts centralizēts mehānisms prekursoru apritei.

VDD regulāri rīko līdzīgus informatīvos seminārus par drošības jautājumiem, kas saistīti ar prekursoru apriti. Šāda veida informatīvie pasākumi ir daļa no preventīvās pretterorisma sistēmas, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību, veicinot vienotu izpratni par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem.

 
Informāciju sagatavoja: VDD