Apstiprina VDD izstrādātos reaģēšanas plānus teroristiska apdraudējuma gadījumiem

Otrdien, 7. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti Valsts drošības dienesta (VDD) izstrādātie tipveida reaģēšanas plāni, kas paredz atbildīgo institūciju rīcību, notiekot teroristiska rakstura uzbrukumam.

Tipveida reaģēšanas plāni ir izstrādāti, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu visu pretterorisma pasākumos iesaistīto dienestu un institūciju reaģēšanu ķīlnieku sagūstīšanas vai objekta sagrābšanas gadījumā atkarībā no notikumu norises vietas. Pretterorisma plāns "Objekts"1  paredz rīcību gadījumā, kad apdraudējums vērsts pret sauszemes objektiem; "Kuģis"2  nosaka reaģēšanu kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējuma gadījumos;  "Lidmašīna"3  – civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā; savukārt "Pūlis"4 paredzēts situācijām, kad apdraudējums skāris cilvēku masveida pulcēšanās vietu.

Pretterorisma plāni "Objekts", "Kuģis" un "Lidmašīna" pirmo reizi izstrādāti un apstiprināti 2008. gadā, un šodien tika apstiprinātas to aktualizētās versijas. Iepriekš minētie plāni pārskatīti un aktualizēti  2010. un 2017. gadā. VDD regulāri rīko dažāda veida pretterorisma mācības, kurās kopā ar citiem atbildīgajiem dienestiem izmēģina reaģēšanas plānos noteikto rīcību. Ņemot vērā mācībās gūtos secinājumus un jaunākās terorisma draudu tendences pasaulē, reaģēšanas plāni tiek aktualizēti un pilnveidoti.

Savukārt pretterorisma plāns "Pūlis" ir jauns un pirmo reizi apstiprināts šogad. VDD identificēja nepieciešamību izstrādāt šo plānu, vērtējot pēdējo gadu terorisma draudu tendences Eiropā un pasaulē. Teroristi par savu uzbrukumu mērķiem pārsvarā izvēlas viegli pieejamas publiskas vietas, kur pulcējas liels skaits cilvēku, vai masu pasākumus, veicot ātrus un tiešus uzbrukumus cilvēkiem un tādējādi mēģinot radīt iespējami lielāku upuru skaitu. Plāns nosaka atbildīgo dienestu rīcību pēc publiskā vietā notikuša teroristiska uzbrukuma, kas veikts, izmantojot transportlīdzekli, aukstos ieročus, šaujamieročus, improvizētas spridzināmās ietaises vai šo darbības veidu kombinācijas.

VDD iepriekš bija izstrādājis atbildīgo dienestu rīcības vadlīnijas gadījumam, ja noticis teroristisks uzbrukums cilvēku masveida pulcēšanās vietā. Minētajās vadlīnijās iekļautie pamatprincipi tika pārbaudīti nacionāla mēroga pretterorisma mācībās gan 2018. gadā Lucavsalā ("Pūlis 2018"), gan 2019. gadā Mežaparkā ("Pūlis 2019"). Balstoties mācību laikā gūtajos secinājumus, uz vadlīniju pamata izstrādāts pretterorisma plāns "Pūlis".

Reaģēšanas plāni paredzēti pretterorisma pasākumos iesaistītajiem dienestiem un nav publiski pieejami.

VDD ir atbildīgā institūcija valstī, kas koordinē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu darbību pretterorisma jomā.

Informāciju sagatavoja: VDD

1 Pilns nosaukums – Rīcības plāns sauszemes objektu apdraudējuma gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts").
2 Rīcības plāns kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējuma gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis").
3 Rīcības plāns civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējuma gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna").
4 Rīcības plāns teroristisku uzbrukumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Pūlis").