Notikusi VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme

Trešdien, 17. jūnijā, norisinājās VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme, kurā pretterorisma eksperti un dažādu nozaru pārstāvji sprieda par aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar terorisma draudu tendencēm Eiropā un Latvijā.

Starp aplūkotajiem jautājumiem bija arī koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmijas ietekme uz drošības situāciju Eiropā, kā arī nacionālās pretterorisma sistēmas gatavība novērst un pārvarēt teroristiskus apdraudējumus.

Sanāksme galvenokārt bija veltīta diskusijai par institūciju šogad gūtajām atziņām Covid-19 pandēmijas dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Sanāksmes gaitā institūciju pārstāvji stāstīja par galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem institūcijas un to pārstāvētās nozares saskārušās. Tāpat tika pārrunāti iespējamie risinājumi un labās prakses piemēri, kas arī turpmāk varētu tikt izmantoti dažādu nacionāla līmeņa krīžu vadības mehānismos, tostarp – ja krīze ir saistīta ar terorismu vai pieaugošiem terorisma draudiem.

Tāpat, kā ierasts, sanāksmes gaitā VDD pretterorisma eksperti iepazīstināja citu institūciju pārstāvjus ar dienesta paveikto pretterorisma jomā 2020. gadā. Tā kā pērnā gada nogalē Ministru kabinets apstiprināja VDD aktualizēto un pilnveidoto Nacionālo pretterorisma plānu, pirmais pusgads tika veltīts visu iesaistīto institūciju apakšplānu pārskatīšanai un saskaņošanai. Tāpat intensīvi turpinājās darbs ar terorisma riska objektu – kritiskās infrastruktūras un cilvēku masveida pulcēšanās vietu – fiziskās drošības pasākumu izvērtēšanu un rekomendāciju sniegšanu.

Sanāksmē VDD eksperti informēja klātesošos par radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas "Prevent" paveikto. VDD izveidotās un vadītās starpinstitūciju darba grupas mērķis ir koordinēt radikalizācijas novēršanas pasākumus nacionālā līmenī. Tajā darbojas pārstāvji no Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas, Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas  un Valsts probācijas dienesta.

Tā kā pagājušajā gadā institūcijas nacionālā mērogā intensīvi strādāja pie nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, 2019. gada nogalē atbilstoši VDD izstrādātajai Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģijai 2019. – 2021. gadam tika izveidota Terorisma finansēšanas izmeklēšanas koordinācijas darba grupa. Šo grupu vada VDD un tajā darbojas pārstāvji no Finanšu izlūkošanas dienesta, Ģenerālprokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts policijas. Sanāksmē klātesošajiem tika prezentētas Terorisma finansēšanas izmeklēšanas koordinācijas darba grupas veiktās aktivitātes un sasniegtie rezultāti šī gada pirmajā pusgadā.

Konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt un pilnveidot VDD un valsts un pašvaldību iestāžu sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas. Padome ir izveidota 2006. gadā, un tajā darbojas pārstāvji no tādām institūcijām kā Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Finanšu izlūkošanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.


Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, avots – Freepik