Notikusi Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme

Šā gada 15. jūnijā norisinājās Valsts drošības dienesta (VDD) organizētā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme, ko dienests rīko reizi pusgadā.

Sanāksmē VDD eksperti ar pretterorisma sistēmā iesaistīto institūciju un tās pārraugošo ministriju pārstāvjiem apsprieda aktuālās terorisma draudu tendences Eiropā, kā arī ar terorismu saistītos riskus Latvijā un priekšlikumus pretterorisma pasākumu pilnveidošanai. Kā ierasts, sanāksmē liela uzmanība tika veltīta iespējamu radikalizācijas gadījumu savlaicīgai identificēšanai un novēršanai. VDD vērtējumā atsevišķu indivīdu pievēršanās vardarbību attaisnojošām ideoloģijām joprojām rada būtiskākos terorisma riskus Latvijā.

VDD pretterorisma eksperti sanāksmes dalībniekiem sniedza plašāku ieskatu gan dienesta īstenotajos preventīvajos pasākumos terorisma risku mazināšanai, gan reaģēšanas spēju pilnveidošanas pasākumos atbildīgo dienestu gatavības nodrošināšanai teroristiska rakstura apdraudējuma gadījumā. Sanāksmē tika iezīmētas arī prioritātes pretterorisma jomā nākamajam pusgadam. Tāpat tika apspriesta padomē pārstāvēto institūciju līdzšinējā un turpmākā iesaiste pretterorisma pasākumos.  

VDD pārstāvji klātesošajiem izklāstīja arī būtiskākās atziņas no šā gada 7. un 8. jūnijā Daugavpilī VDD organizētajām pretterorisma mācībām, kuru mērķis bija pārbaudīt un stiprināt atbildīgo dienestu reģionālo struktūrvienību reaģēšanas spējas un savstarpējo sadarbību terora akta gadījumā.  

Latvijā terorisma draudu līmenis pašlaik ir zems, un VDD rīcībā esošā informācija neliecina, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties. Vienlaikus vairākās Eiropas valstīs saglabājas paaugstināti un augsti terorisma draudi un cilvēku masveida pulcēšanās vietas joprojām ir viens no galvenajiem teroristu uzbrukumu mērķiem.

VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir pilnveidot VDD un valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī privātā sektora sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas. Padomē darbojas pārstāvji no tādām institūcijām kā Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Finanšu izlūkošanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Latvijas Banka.


Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, avots – pressfoto/Freepik