Notikusi kārtējā VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme

Šā gada 15. decembrī norisinājās Valsts drošības dienesta (VDD) organizētā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme, kurā VDD pretterorisma eksperti ar dažādu nozaru un institūciju pārstāvjiem apsprieda aktuālās terorisma draudu tendences Eiropā un Latvijā, kā arī pēdējā pusgada laikā pretterorisma jomā īstenotās aktivitātes un prioritātes nākamajam periodam.

Neskatoties uz to, ka terorisma draudu līmenis Eiropas valstīs ir atšķirīgs, terorisma draudu tendences liecina, ka terora aktu plānošanā, īstenošanā vai atbalstīšanā iesaistās radikāli indivīdi, kuri galvenokārt iedvesmojas no teroristisko organizāciju izplatītajiem propagandas materiāliem. Atzīmējams, ka aktualitāti saglabā arī labējo ekstrēmistu radītie draudi.  

Radikalizācijas un vardarbīgā ekstrēmisma novēršana ir viens no galvenajiem izaicinājumiem terorisma novēršanas jomā, tāpēc sanāksmē plašāk tika pārrunāti radikalizācijas un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanas pasākumi. Gan Eiropā, gan Latvijā ir identificētas vairākas radikalizācijas riska grupas, tostarp personas ar garīgās veselības traucējumiem, kurām atbildīgās iestādes pievērš pastiprinātu uzmanību.

Ņemot vērā minēto, sanāksmes laikā liela uzmanība tika veltīta konsultatīvās padomes ietvarā izveidotās radikalizācijas novēršanas apakšgrupas "PREVENT"1  īstenotajām aktivitātēm radikalizācijas un vardarbīgā ekstrēmisma gadījumu identificēšanai un rīcībai šādos gadījumos.

Sanāksmes dalībniekiem tika prezentēts arī paveiktais pretterorisma sistēmas pilnveidošanas jomā, stiprinot preventīvos un reaģēšanas pasākumus, darbu ar sprāgstvielu prekursoriem un terorisma riska objektiem – kritisko infrastruktūru un cilvēku masveida pulcēšanās vietām. Jānorāda, ka kopš Krievijas plaša mēroga militārā iebrukuma Ukrainā VDD ir būtiski preventīvi intensificējis darbu ar kritiskās infrastruktūras objektiem fiziskās drošības pasākumu jomā.

Papildu tam klātesošie tika iepazīstināti ar VDD īstenotajām aktivitātēm publisku pasākumu drošības jomā, ņemot vērā, ka atbilstoši "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma" grozījumiem ir definēta jauna pasākumu kategorija – "paaugstināta riska pasākumi". VDD šovasar organizēja sadarbību ar lielāko pasākumu organizatoriem un pašvaldībām, lai nodrošinātu drošu pasākumu norisi to apmeklētājiem.

Tāpat VDD turpināja pilnveidot Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes sistēmu un tās normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu kompetentajām iestādēm iespēju savlaicīgi saņemt aviopasažieru datus smagu noziegumu un terorisma apkarošanai. Saistībā ar straujām un bieži neprognozējamām izmaiņām aviopasažieru plūsmās, ko izraisīja Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā, VDD ir būtiski stiprinājis sadarbību gan ar citu ES dalībvalstu kompetentajiem dienestiem pasažieru datu apstrādes jomā, gan ar gaisa pārvadātājiem.

VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir pilnveidot VDD un valsts un pašvaldību iestāžu sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas. Padomē darbojas pārstāvji no tādām institūcijām kā Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Nacionālie bruņotie spēki, Finanšu izlūkošanas dienests un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, avots – Freepik

1 Darba grupa izveidota 2018. gada janvārī un darbojas kā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes apakšgrupa. Tās mērķis ir apzināt radikalizācijas riska vides/sabiedrības grupas, iesaistīt tām pietuvinātās sociālās/profesionālās grupas PREVENT darbā, veikt mērķētas apmācības, identificēt radikalizācijas procesus u.c.