Norisinājušās VDD Nacionālā pretterorisma plāna īstenošanas mācības

2019. gada 5. decembrī VDD organizēja Nacionālā pretterorisma plāna īstenošanas galda mācības "Sarkanais kods 2019", kurās piedalījās par terorisma draudu novēršanu atbildīgās institūcijas.

Mācību mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot nacionālajā pretterorisma sistēmā iesaistīto institūciju gatavību veikt preventīvos pasākumus terorisma draudu gadījumā.

Nacionālajā pretterorisma plānā ir iekļauti dažādi preventīvi pasākumi, kas vērsti uz teroristisku darbību novēršanu. Mācības "Sarkanais kods" pirmo reizi tika organizētas 2012. gadā un šogad notika jau septīto reizi. Šīs mācības kalpo kā neatņemama pretterorisma sistēmas pilnveidošanas sastāvdaļa.

Šogad mācībās tika izspēlēta terorisma draudu līmeņa izsludināšana un terorisma draudu līmeņa maiņa Rīgā un tās apkaimē, kā arī nacionālajā pretterorisma sistēmā iesaistītajās institūcijās un terorisma riska objektos. Mācību gaitā īpaša uzmanība tika pievērsta savstarpējai informācijas apmaiņai, preventīvo pasākumu koordinācijai mainīga terorisma apdraudējuma gadījumā, kā arī operatīvās vadības centra izvēršanai un institūciju spējai koordinēt materiāltehnisko resursu piesaisti un pārdali.

Mācībās piedalījās pārstāvji no Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Satversmes aizsardzības biroja, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, VA "Civilās aviācijas aģentūra", VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Rīgas pašvaldības policijas.


Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, VDD