Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Valsts augstāko amatpersonu aizsardzība

Valsts drošības dienests nodrošina gan valsts aizsargājamo amatpersonu, gan ārvalstu un starptautisko organizāciju aizsargājamo amatpersonu, kuras ierodas vizītē Latvijas Republikā, apsardzi.

Ikdienā Valsts drošības dienests ir atbildīgs par Ministru prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja aizsardzību (Valsts prezidenta aizsardzību nodrošina Militārā policija). Taču ar Ministru kabineta rīkojumu vai Saeimas Prezidija lēmumu var tikt noteiktas arī citas amatpersonas, kurām ir jānodrošina aizsardzība. Turklāt Valsts drošības dienestam ir jāaizsargā arī amatpersonas, ja tām ir radies pēkšņs apdraudējums.

Vienlaikus ar pienākumu rūpēties par Latvijas augstāko amatpersonu drošību, Valsts drošības dienestam ir jāaizsargā arī ārvalstu valdību vadītāji, ārvalstu ārlietu ministri, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vadītāji viņu vizīšu mūsu valstī laikā. Pēc Ārlietu ministrijas vai Saeimas Kancelejas ierosinājuma apsardze var tikt nodrošināta arī citu ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju amatpersonu vizīšu laikā.

Organizējot aizsargājamo valsts vai ārvalsts amatpersonu drošības pasākumus, Valsts drošības dienests nodrošina amatpersonu fizisko neaizskaramību, kā arī netraucētu un drošu pārvietošanos, darbavietas, dzīvesvietas, pagaidu uzturēšanās vietas Latvijas Republikā apsardzi un informācijas nesankcionētas ieguves novēršanu.

Aizsargājamo amatpersonu apsardzes pasākumu apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz veikto draudu analīzi un stingri ievērojot samērīguma principu (drošības pasākumu plānošanā rūpīgi tiek izvērtēta to ietekme uz iedzīvotāju ikdienas gaitām).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: