VDD izstrādājis Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiju

Valsts drošības dienests (VDD) ir izstrādājis Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiju 2019. – 2021. gadam, kuras mērķi ir pilnveidot terorisma finansēšanas novēršanas sistēmu Latvijā, stiprināt valsts spējas cīņai ar terorisma finansēšanu un uzlabot Latvijas reputāciju starptautiskajos finanšu tirgos.

Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģijā ir raksturota terorisma draudu situācija Latvijā un citās pasaules valstīs, kā arī definēti vienoti terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiskie pamatprincipi visām terorisma finansēšanas novēršanā iesaistītajām institūcijām Latvijā.

Stratēģijā definētie pamatprincipi palīdzēs nodrošināt efektīvu terorisma finansēšanas  novēršanas  sistēmu Latvijā,  mazinot terorisma finansēšanas  riskus, un attīstīt koordinētu un efektīvu terorisma finansēšanas novēršanā iesaistīto institūciju sadarbību.

VDD uzsver, ka Latvijā terorisma draudu līmenis saglabājas zems un VDD rīcībā esošā informācija neliecina, ka pārskatāmā nākotnē varētu rasties nepieciešamība to paaugstināt. Vienlaikus VDD ieskatā ir jāņem vērā, ka terorisms joprojām ir viens no galvenajiem apdraudējumiem Eiropas un arī citu pasaules valstu drošībai. Teroristi pastāvīgi meklē jaunus veidus, kā finansēt savas aktivitātes: teroristisko organizāciju darbību, kaujinieku ceļošanu un iesaistīšanos bruņotajos konfliktos, uzbrukumu sagatavošanu, jaunu dalībnieku rekrutēšanu, propagandas izplatīšanu, ieroču un viltotu dokumentu iegādāšanos, ikdienas izdevumu segšanu  u.c.

Lai arī Latvijā nav notikuši ar terorismu saistīti incidenti un nav konstatēta teroristu organizāciju darbība, VDD Latvijā ir konstatējis personas, kuru paustie uzskati norāda uz radikalizācijas riskiem. VDD uzmanības lokā arī ir nonākuši Latvijas iedzīvotāji, kuri ir pievienojušies islāmistu teroristu grupējumam "Daesh".

Atgādinām, ka Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja "Moneyval" 2018. gada 23. augustā publicēja 5. kārtas ziņojumu par Latviju, kurā tika analizēta terorisma finansēšanas  novēršanas sistēma mūsu valstī un sniegtas vairākas rekomendācijas tās uzlabošanai. "Moneyval" rekomendāciju ieviešanu koordinē Finanšu izlūkošanas dienests. Šā gada sākumā VDD izstrādāja terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas, bet tagad noslēgts darbs pie Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģijas.

Ar Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiju var iepazīties VDD tīmekļvietnē.


Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, VDD