Turpmāk Drošības policiju sauks – Valsts drošības dienests

Viena no būtiskākajām izmaiņām – sākoties 2019. gadam, DP maina nosaukumu un turpmāk būs dēvējama par Valsts drošības dienestu (VDD).

Nosaukuma maiņa ir saistīta ar tiesiskās pēctecības principa nodrošināšanu arī pretizlūkošanas un valsts iekšējās drošības jomā. Proti, dienests atbilstoši misijai, funkcijām un tam dotajiem uzdevumiem ir pēctecis 1919. gadā dibinātajam Valsts drošības departamentam – pirmajam civilajam pretizlūkošanas un valsts iekšējās drošības dienestam Latvijā.

Vienlaikus nosaukuma maiņa ir nozīmīgs atskaites punkts turpmākai darbībai un dienesta attīstībai. Dienests neveic policijai raksturīgas funkcijas, līdz ar to vārda "policija" lietojums nosaukumā sabiedrībā ir radījis neprecīzu izpratni par dienesta misiju. Dienests ir viena no trim valsts drošības iestādēm, kas veic pretizlūkošanu un īsteno preventīvus pasākumus valsts iekšējās drošības nodrošināšanā un kura uzdevumi ir saistīti ar risku novēršanu un apdraudējuma neitralizēšanu. Latvijai iekļaujoties Rietumu demokrātisko valstu kopienā, ir būtiski, lai nacionālās drošības dimensija, kurā darbojas valsts drošības iestādes, būtu precīzi nošķirta no tiesībaizsardzības jeb tā dēvēto policejisko funkciju īstenošanas.

Līdz ar nosaukumu mainīsies arī dienesta logotips.

 Jaunajā logotipā ir atainots ērglis, uz kura krūtīm novietots vairogs ar trīs zvaigznēm – kā Brīvības pieminekļa virsotnē, simbolizējot dienesta vērtības:

  • Valsts – VDD misija ir nosargāt Latvijas valsti – tās neatkarību, konstitucionālo iekārtu un teritoriālo neaizskaramību – pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem, tos savlaicīgi identificējot un novēršot;
  • Drošība – visas dienesta darbības ir vērstas uz to, lai nodrošinātu valsts un tautas drošību, kas ir pamats Latvijas valsts attīstībai un tās iedzīvotāju labklājībai;
  • Dienests – dienests Valsts drošības dienestā ir īpašs dienesta veids, jo prasa uzticīgi un pašaizliedzīgi kalpot Latvijas Republikai, tās Satversmei un tautai.


Informāciju sagatavoja: DP