Notikusi VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde

Piektdien, 6. decembrī, norisinājās VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde, kurā pretterorisma eksperti un dažādu nozaru pārstāvji sprieda par aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar terorisma draudu tendencēm Eiropā un Latvijā, kā arī nacionālās pretterorisma sistēmas gatavību novērst un pārvarēt teroristiskus apdraudējumus.

Sēdes gaitā VDD pretterorisma eksperti iepazīstināja citu institūciju pārstāvjus ar dienesta paveikto pretterorisma jomā 2019. gadā. Šogad VDD sadarbībā ar citiem pretterorisma pasākumos iesaistītajiem dienestiem un institūcijām ir pārskatījis Nacionālo pretterorisma plānu, kura projekts pašlaik ir iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Nolūkā trenēt pretterorisma pasākumos iesaistīto dienestu reaģēšanas spējas VDD 2019. gadā turpināja rīkot pretterorisma mācības. Gada nogalē, 5. decembrī, norisinājās ikgadējās VDD organizētās  Nacionālā pretterorisma plāna īstenošanas mācības "Sarkanais kods 2019", kuru mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot nacionālās pretterorisma sistēmas institūciju spējas reaģēt un sadarboties situācijā, kad saņemta informācija par iespējamiem terorisma draudiem. Savukārt, lai stiprinātu reaģēšanas spējas notikuša terora akta gadījumā, VDD 30. maijā organizēja pretterorisma mācības "Pūlis 2019", kurās tika izspēlēta situācija, kad cilvēku pūlī iebrauc teroristu vadīta automašīna un šim incidentam seko ķīlnieku sagrābšana.

Tāpat šā gada laikā VDD veica virkni pasākumu terorisma riska objektu – kritiskās infrastruktūras un cilvēku masveida pulcēšanās vietu – drošības pilnveidošanas jomā: koordinēja objektu drošības procedūru izstrādi, veica objektu apsekošanu un sniedza rekomendācijas drošības režīma pilnveidošanai.

Kā viens no prioritārajiem VDD darbības virzieniem pretterorisma jomā 2019. gadā bija radikalizācijas risku novēršana un starpinstitūciju darba grupas "Prevent" darbības attīstīšana. VDD izveidotās un vadītās starpinstitūciju darba grupas mērķis ir koordinēt radikalizācijas novēršanas pasākumus nacionālā līmenī. Darba grupā darbojas pārstāvji no Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas un Valsts probācijas dienesta.

Ņemot vērā terorisma draudu tendences Eiropā, šogad VDD pastiprinātu uzmanību pievērsa drošības nodrošināšanai dažādu publisku pasākumu laikā.

Papildus sēdē tika runāts par līdz šim paveikto terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Sēdes dalībnieki apsprieda turpmāk veicamos pasākumus terorisma finansēšanas risku mazināšanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta terorisma finansēšanas pazīmju efektīvākai identificēšanai un atbilstošu pārbaužu veikšanai. Institūciju pārstāvji bija vienisprātis, ka VDD sagatavotajā Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģijā 2019. – 2021. gadam definētie pamatprincipi un darbības virzieni, kas atbilst Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas "Moneyval" un Finanšu darījumu darba grupas rekomendācijām, terorisma apkarošanā iesaistītajās iestādēs palīdz veidot vienotu izpratni par veicamajiem pasākumiem terorisma finansēšanas risku mazināšanai. Lai uzlabotu kompetento iestāžu sadarbību un koordināciju terorisma un proliferācijas gadījumu izmeklēšanā, konsultatīvā padome atbalstīja VDD priekšlikumu par Terorisma finansēšanas izmeklēšanas darba grupas izveidošanu. Darba grupu vadīs VDD un tajā darbosies pārstāvji no Finanšu izlūkošanas dienesta, Ģenerālprokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts policijas.

Konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt un pilnveidot VDD un valsts un pašvaldību iestāžu sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas. Tā ir izveidota 2006. gadā, un sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi pusgadā. Padomē darbojas pārstāvji no tādām institūcijām kā Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Finanšu izlūkošanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.


Informāciju sagatavoja: VDD