Notikusi VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme

Šā gada 17. decembrī norisinājās Valsts drošības dienesta (VDD) organizētā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme, kurā VDD pretterorisma eksperti ar dažādu nozaru speciālistiem apsprieda aktuālās terorisma draudu tendences Eiropā un Latvijā, kā arī šogad pretterorisma jomā īstenotās aktivitātes un prioritātes nākamajam gadam.

Iepazīstinot citu nozaru pārstāvjus ar aktuālajām terorisma draudu tendencēm Eiropā un Latvijā, VDD pretterorisma eksperti dalījās arī savos secinājumos par Covid-19 pandēmijas ietekmi. VDD vērtējumā Covid-19 pandēmijas radītie sarežģītie apstākļi un paaugstinātā spriedze ir veicinājuši radikalizācijas tendenču pieaugumu atsevišķās sabiedrības grupās, īpaši Covid-19 noliedzēju un vakcinācijas pretinieku vidē. Viens no faktoriem, kas veicina atsevišķu personu radikalizāciju, ekspertu skatījumā ir atsevišķu publisku personu un organizāciju izplatītie vēstījumi, kas vērsti pret vakcināciju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Tāpat sanāksmē tika pārrunāta situācija Latvijas un Baltkrievijas pierobežā. Baltkrievijas režīma organizēto aktivitāšu rezultātā Latvijas robežu 2021. gadā nelegāli šķērsoja vairāk nekā 400 trešo valstu pilsoņu, no kuriem lielākā daļa – no tā dēvētajām terorisma riska valstīm. Lai savlaicīgi identificētu un novērstu riskus valsts drošībai, VDD cieši sadarbojās ar citām atbildīgajām institūcijām un veica padziļinātas Latvijas robežu nelegāli šķērsojušo personu pārbaudes.

Covid-19 pandēmija būtiski neietekmēja VDD darbu pretterorisma jomā. Turpinot Latvijas pretterorisma sistēmas pilnveidošanu, VDD 2021. gadā īpašu uzmanību veltīja atbildīgo dienestu reaģēšanas spējām, pilnveidojot vairākas procedūras un normatīvos aktus, kas nosaka institūciju rīcību dažādu teroristiska rakstura apdraudējumu gadījumā. VDD aktualizēja reaģēšanas plānus "Kuģis"1 , "Lidmašīna" un "Objekts"3, kā arī izstrādāja jaunu pretterorisma plānu "Pūlis"4  – gadījumiem, ja notiek teroristisks uzbrukums cilvēku masveida pulcēšanās vietai.

Tāpat VDD šogad aktualizēja Ministru kabineta instrukciju gadījumiem, ja pret Latvijas kuģiem vai valstspiederīgajiem tiek vērsti teroristiska vai pirātiska rakstura apdraudējumi, precizējot gan nacionālos, gan starptautiskos institūciju sadarbības mehānismus.5

Šā gada rudenī VDD organizēja informatīvu semināru un tā sauktās galda mācības operatīvo dienestu Vidzemes reģiona struktūrvienībām, turpinot darbu pie atbildīgo dienestu reaģēšanas gatavības stiprināšanas ne vien galvaspilsētā, bet arī Latvijas reģionos. Galda mācībās tika izspēlēta dienestu rīcība, notiekot terora aktam publiska pasākuma laikā.

2021. gadā VDD aktīvi turpināja darbu pie terorisma riska objektu drošības stiprināšanas, veicot kritiskās infrastruktūras un cilvēku masveida pulcēšanās vietu apsekošanu un sniedzot par drošību atbildīgajām personām rekomendācijas drošības pasākumu pilnveidošanai.

Tāpat VDD turpināja pilnveidot Gaisa kuģu pasažieru datu reģistru, lai, izmantojot uzkrātos datus par avioreisiem un to pasažieriem, varētu atklāt un novērst ar terorismu saistītus un citus smagus noziegumus. Covid-19 pandēmijas laikā reģistrs bija noderīgs arī, lai apzinātu saslimušo kontaktpersonas un ierobežotu slimības izplatību.

VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir pilnveidot VDD un valsts un pašvaldību iestāžu sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas. Padomē darbojas pārstāvji no tādām institūcijām kā Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Finanšu izlūkošanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Informāciju sagatavoja: VDD

1 2021. gada 7. septembra MK rīkojums Nr. 641 "Rīcības plāns kuģu, ostu un otas iekārtu apdraudējuma gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis")";
2 2021. gada 7. septembra MK rīkojums Nr. 640 "Rīcības plāns civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")";
3 2021. gada 7. septembra MK rīkojums Nr. 638 "Rīcības plāns sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")";
4 2021. gada 7. septembra MK rīkojums Nr. 639 "Rīcības plāns teroristisku uzbrukumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Pūlis")";
5 2021. gada 16. novembra MK instrukcija Nr.11 "Instrukcija  par rīcību gadījumos, ja pret Latvijas kuģiem vai valstspiederīgajiem starptautiskajos vai citu valstu ūdeņos tiek vērsti teroristiska vai pirātiska rakstura apdraudējumi".