Notikusi kārtējā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme

Šā gada 17. jūnijā norisinājās Valsts drošības dienesta (VDD) organizētā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme, kurā VDD pretterorisma eksperti ar dažādu nozaru un institūciju pārstāvjiem apsprieda aktuālās terorisma draudu tendences Eiropā un Latvijā, kā arī pēdējā pusgada laikā pretterorisma jomā īstenotās aktivitātes un prioritātes nākamajam periodam.

Pārrunājamo jautājumu klāstā bija terorisma draudu tendenču Eiropā analīze, vispārējais terorisma draudu Latvijā novērtējums, radikalizāciju un sabiedrības polarizāciju veicinošie faktori, kā arī atbildīgo dienestu rīcība radikalizācijas risku un teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršanai.1 Vienlaikus tika analizēti VDD īstenotie pretterorisma preventīvie un reaģēšanas pasākumi, kā arī īstenotais darbs ar terorisma riska objektiem.

Sanāksmes laikā, analizējot vispārējo terorisma draudu situāciju Eiropā, secināts, ka vairākos Eiropas reģionos terorisma draudi saglabājas paaugstināti vai augsti, savukārt Baltijas reģionā terorisma draudi ir zemi. Vērtējot vispārējo terorisma draudu situāciju Latvijā, būtiskākos drošības riskus šā gada pirmajā pusgadā radīja spriedze sabiedrībā un polarizācija pēc Krievijas Federācijas uzsāktās karadarbības Ukrainā. Vienlaikus VDD redzeslokā joprojām ir personas, kuras atbalsta islāma radikālo interpretāciju un izrāda pastiprinātu interesi par starptautisko teroristisko organizāciju propagandas materiāliem.  

Sanāksmes dalībniekiem tika sniegts arī plašāks ieskats par VDD veiktajiem pasākumiem preventīvo un reaģēšanas pasākumu pilnveidošanai, kā arī sadarbību ar terorisma riska objektiem. Tāpat tika prezentētas aktuālās izmaiņas Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas definē paaugstināta riska pasākumus, uzliekot pasākumu organizatoriem par pienākumu izstrādāt pasākuma drošības plānu un saskaņot to ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzi (ja pasākums notiek valsts pierobežā), kā arī VDD.

Klātesošajiem tika prezentētas arī būtiskākās atziņas par šā gada maija beigās VDD organizētajām nacionāla līmeņa pretterorisma mācībām "Liedags 2022". Ar mācību scenārija palīdzību tika izspēlēta situācija – teroristiska rakstura uzbrukums cilvēku masveida pulcēšanās vietā Liepājā, testējot institūciju gatavību rīkoties atbilstoši Ministru kabinetā 2021. gada 7. septembrī apstiprinātajam pretterorisma plānam "Pūlis".3

Tāpat VDD turpināja pilnveidot Gaisa kuģu pasažieru datu reģistru, lai, izmantojot uzkrātos datus par avioreisiem un to pasažieriem, varētu atklāt un novērst ar terorismu saistītus un citus smagus noziegumus. Covid-19 pandēmijas laikā reģistrs bija noderīgs, lai apzinātu saslimušo kontaktpersonas un ierobežotu slimības izplatību. Pērn VDD iesniedza apstiprināšanai grozījumus Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā4, kas izmeklēšanas iestādēm un citām institūcijām īpašos gadījumos paredz iespēju pieprasīt un saņemt pasažieru datus paātrinātā kārtībā.

VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir pilnveidot VDD un valsts un pašvaldību iestāžu sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas. Padomē darbojas pārstāvji no tādām institūcijām kā Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Finanšu izlūkošanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.


Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, avots – Freepik

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/784 par vēršanos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (TCO regula).
2 Par terorisma riska objektiem tiek uzskatīti kritiskās infrastruktūras objekti un cilvēku masveida pulcēšanās vietas.
3 MK rīkojums Nr. 639 "Rīcības plāns teroristisku uzbrukumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Pūlis")".
4 Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā stājās spēkā 2022. gada 17. februārī.