Norisinājusies VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde

Šodien, 3. maijā, norisinājās Valsts drošības dienesta (VDD) Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde, lai pretterorisma ekspertu un dažādu citu nozaru pārstāvju lokā apspriestu aktuālos jautājumus un veicamos pasākumus terorisma finansēšanas un radikalizācijas risku novēršanas jomā.

Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar līdz šim paveikto terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Vienlaikus tika apspriesti turpmāk veicamie pasākumi terorisma finansēšanas risku mazināšanai. Viens no plānotajiem pasākumiem ir, pamatojoties uz nacionālo terorisma finansēšanas risku ziņojumu, izstrādāt terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiju. VDD prezentēja klātesošajiem plānotās stratēģijas struktūru. Institūciju pārstāvji atbalstīja šo projektu, paužot viedokli, ka terorisma finansēšanas novēršanas stratēģija veicinās visaptverošu un vienotu pieeju šajā jomā. Institūciju pārstāvji arī norādīja, ka terorisma finansēšanas novēršanas pamatprincipu un darbības virzienu definēšana, kas atbilst Finanšu darījumu darba grupas (FATF) un Eiropas Padomes "Moneyval" ekspertu darba grupas rekomendācijām, veicinās kompetento institūciju, banku, kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu izpratni par veicamajiem pasākumiem terorisma finansēšanas risku mazināšanai.

Savukārt sēdes otrajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar VDD īstenotajām aktivitātēm radikalizācijas risku novēršanā un starpinstitūciju neformālās darba grupas "Prevent" paveikto. Šo neformālo darba grupu VDD izveidoja 2018. gada janvārī, lai koordinētu radikalizācijas novēršanas pasākumus nacionālā līmenī. "Prevent" darba grupu vada VDD, un tajā darbojas pārstāvji no Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta. Sēdē klātesošie nozaru pārstāvji atzinīgi novērtēja šāda starpinstitūciju formāta izveidi un efektīvu starpinstitucionālo sadarbību radikalizācijas risku identificēšanai agrīnā stadijā. Padome pieņēma lēmumu nostiprināt "Prevent" kā šīs padomes ietvarā strādājošu darba grupu. Sēdes dalībnieki īpaši uzsvēra nepieciešamību turpināt kompetento institūciju darbinieku un sabiedrības izglītošanu par radikalizācijas pazīmēm, tādējādi veicinot plašākas sabiedrības iesaisti radikalizācijas gadījumu atpazīšanā.

Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt un pilnveidot VDD un valsts un pašvaldības iestāžu sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas. Tā ir izveidota 2006. gadā, un sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi pusgadā. Padomē darbojas pārstāvji no tādām institūcijām kā Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Veselības ministrija. No 2018. gada padomes sastāvā iekļauti arī pārstāvji no Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.


Informāciju sagatavoja: VDD
Ilustratīvs foto, avots Freepik