Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Pretizlūkošana

Viena no galvenajām Valsts drošības dienesta darbības jomām ir pretizlūkošana. Pretizlūkošanas pasākumu galvenais mērķis ir savlaicīgi identificēt un novērst ārvalstu izlūkdienestu darbības, kas vērstas pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, valsts ekonomisko, zinātnisko, tehnisko un militāro potenciālu, nacionālās drošības un citām vitāli svarīgām mūsu valsts interesēm.

Nedraudzīgu ārvalstu izlūkdienestu mērķis ir iegūt Latvijas Republikai nozīmīgu un stratēģiski svarīgu informāciju par:

  • iekšpolitiskajiem un ārpolitiskajiem procesiem;
  • nacionālās drošības aktualitātēm, tai skaitā situāciju valsts drošības iestādēs (to amatpersonām, struktūru, operatīvi tehnisko nodrošinājumu un citu informāciju, kas palīdz labāk izprast valsts drošības iestāžu spējas);
  • valsts un pašvaldību amatpersonām, kurām ir piekļuve sensitīvai informācijai;
  • ekonomiskajiem procesiem;
  • komersantiem, kas darbojas stratēģiski svarīgās tautsaimniecības nozarēs;
  • u.c. informāciju, kas ir būtiska valsts attīstībai.

Paralēli pretizlūkošanas pasākumiem, kuri tiek īstenoti nolūkā identificēt un novērst nedraudzīgu ārvalstu izlūkdienestu aktivitātes Latvijā, Valsts drošības dienests veic sistemātisku valsts institūciju amatpersonu izglītošanu ar mērķi veicināt izpratni par pretizlūkošanas riskiem. Pretizlūkošanas pasākumu nodrošināšanā Valsts drošības dienests cieši sadarbojas ar abām pārējām Latvijas valsts drošības iestādēm (SAB un MIDD), kā arī ārvalstu partneru dienestiem.

TERORISMA DRAUDU LĪMENIS

Terorisma draudu līmenis 
Latvijā ir zems.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: