Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Ekonomiskā drošība

Ekonomiskās drošības situācijas izpēte ir viena no darbības jomām, kam Valsts drošības dienests pievērš arvien lielāku uzmanību, īpaši ņemot vērā ekonomisko procesu pieaugošo ietekmi uz nacionālo drošību un atsevišķu ārvalstu centieniem izmantot ekonomiskos instrumentus savu ģeopolitisko interešu realizēšanai.

Šī iemesla dēļ ir būtiski savlaicīgi identificēt un novērst aktivitātes, kas ir vērstas uz kontroles iegūšanu par Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgiem uzņēmumiem vai nozarēm un kuru patiesais mērķis nav tikai komercdarbība un peļņas gūšana, bet gan politiskās ietekmes pozīciju veidošana citu valstu interesēs. Ekonomiskās drošības kontekstā ir būtiski arī savlaicīgi konstatēt un novērst centienus, kas ir vērsti pret Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanu. Vienlaikus svarīga nozīme ir pasākumiem, kuru mērķis ir novērst atsevišķu ekonomikas sektoru nonākšanu nesamērīgi lielā to ārvalstu, kas aktīvi izmanto ekonomisko klātbūtni politisko mērķu īstenošanai, uzņēmumu īpašumā. Visbeidzot ekonomiskās drošības garantēšanā svarīgu lomu spēlē arī to komersantu, kas darbojas ārvalstu specdienestu uzdevumā, savlaicīga atklāšana un to darbības apturēšana.

Valsts ekonomiskās drošības interešu aizsardzībai Valsts drošības dienests veic pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus nolūkā savlaicīgi iegūt informāciju par aktivitātēm, kas apdraud ekonomisko suverenitāti, sadarbojas ar abām pārējām valsts drošības iestādēm (SAB un MIDD), kā arī ārvalstu partneru dienestiem. Vienlaikus par identificētajiem riskiem ekonomiskajai drošībai Valsts drošības dienests regulāri informē valsts augstākās amatpersonas, valsts un pašvaldību institūcijas, kuru kompetencē ir lēmumu pieņemšana un pasākumu organizēšana konstatēto risku novēršanai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: