Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Ekonomiskā drošība

Ekonomiskās drošības situācijas izpēte ir viena no darbības jomām, kam Valsts drošības dienests pievērš arvien lielāku uzmanību, īpaši ņemot vērā ekonomisko procesu pieaugošo ietekmi uz nacionālo drošību un atsevišķu ārvalstu centienus izmantot ekonomiskos instrumentus savu ģeopolitisko interešu realizēšanai.

Šī iemesla dēļ ir būtiski savlaicīgi identificēt un novērst aktivitātes, kas ir vērstas uz kontroles iegūšanu pār Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgiem uzņēmumiem vai nozarēm un kuru patiesais mērķis nav tikai komercdarbība un peļņas gūšana, bet gan politiskās ietekmes pozīciju veidošana citu valstu interesēs. Ekonomiskās drošības kontekstā ir būtiski arī savlaicīgi konstatēt un novērst centienus, kas ir vērsti pret Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanu. Vienlaikus svarīga nozīme ir pasākumiem, kuru mērķis ir novērst atsevišķu ekonomikas sektoru nonākšanu nesamērīgi lielā tādu ārvalstu īpašumā, kuras aktīvi izmanto ekonomisko klātbūtni politisko mērķu īstenošanai. Visbeidzot ekonomiskās drošības garantēšanā svarīgu lomu spēlē arī to komersantu, kas darbojas ārvalstu specdienestu uzdevumā, savlaicīga atklāšana un to darbības apturēšana.

Lai nodrošinātu valsts ekonomiskās drošības interešu aizsardzību, Valsts drošības dienests veic pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus, kuru mērķis ir savlaicīgi iegūt informāciju par aktivitātēm, kas apdraud ekonomisko suverenitāti. Šajā nolūkā Valsts drošības dienests sadarbojas ar abām pārējām valsts drošības iestādēm (SAB un MIDD), kā arī ārvalstu partneru dienestiem. Par identificētajiem riskiem ekonomiskajai drošībai Valsts drošības dienests regulāri informē valsts augstākās amatpersonas, valsts un pašvaldību institūcijas, kuru kompetencē ir lēmumu pieņemšana un pasākumu organizēšana konstatēto risku novēršanai.

TERORISMA DRAUDU LĪMENIS

Terorisma draudu līmenis 
Latvijā ir zems.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: