Par septiņiem VDD uzsāktiem kriminālprocesiem

Kopš Krievijas Federācijas bruņoto spēku iebrukuma Ukrainā Valsts drošības dienests (VDD) kopumā ir uzsācis septiņus kriminālprocesus saistībā ar Krievijas bruņoto spēku Ukrainā veikto noziegumu slavināšanu un attaisnošanu, naida izraisīšanu pret Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī Krievijas bruņoto spēku īstenotajiem noziegumiem Ukrainā.

VDD jau ir publiski informējis par trīs kopš šā gada 24. februāra uzsāktiem kriminālprocesiem: vienu kriminālprocesu, kas uzsākts pēc Krimināllikuma 74.1 pantā (genocīda, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošana) un 78. pantā (nacionālā naida vai nesaticības izraisīšana) paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm,  otru pēc 78. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm un trešo pēc 74.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm.

16. martā VDD ir uzsācis vēl trīs kriminālprocesus: divus kriminālprocesus gan pēc Krimināllikuma 74.1 pantā, gan 78. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm un vienu kriminālprocesu pēc 78. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. Kriminālprocesi ir uzsākti saistībā ar personu interneta vidē publicētiem izteikumiem, kuros slavināti un attaisnoti Krievijas bruņoto spēku īstenotie noziegumi Ukrainā. Tāpat šie ieraksti vērsti uz nacionālā naida izraisīšanu pret Ukrainas iedzīvotājiem.  

Vienlaikus vairāku gadījumu izvērtēšana vēl tiek turpināta.

VDD atgādina, ka šā gada 15. martā dienestā tika uzsākts kriminālprocess arī par Krievijas bruņoto spēku veiktajiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci un mieru Ukrainā (saskaņā ar Krimināllikuma 71.2, 72. un 74. pantu). Šā kriminālprocesa ietvaros tiek apzināti kara bēgļi no Ukrainas, kuri foto, video vai audio formātā ir dokumentējuši Krievijas bruņoto spēku noziegumus vai arī var sniegt mutiskas liecības par tiem. VDD rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas bruņoto spēku veiktie noziegumi ir acīmredzami un neapšaubāmi. Par šo noziegumu attaisnošanu, slavināšanu, noliegšanu vai rupju noniecināšanu Latvijā ir paredzēta kriminālatbildība.

Tāpat VDD turpina īstenot pasākumus informatīvās telpas aizsardzībai. 14. martā VDD nosūtīja Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) sarakstu ar interneta vietnēm, kas izplata klaju dezinformāciju par notiekošo Ukrainā un pauž atbalstu Krievijas īstenotajai agresijai. VDD rosināja NEPLP nodrošināt šo vietņu bloķēšanu Latvijas teritorijā. NEPLP šo ierosinājumu ir izvērtējis un pieņēmis lēmumu vietnes bloķēt.

Tāpat VDD ikdienā caurskata simtiem interneta vidē publicētu ierakstu, komentāru un video, kuros saskatāmas pazīmes atbalsta paušanai Krievijai. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Tādos gadījumos, kad pārbaudes gaitā netiek konstatēts Kriminālprocesa likumā noteiktais pamats kriminālprocesa uzsākšanai, VDD īsteno preventīvus pasākumus iespējamā apdraudējuma novēršanai, tai skaitā veic pārrunas ar iesaistītajām personām, brīdinot tās par atbildību, kāda paredzēta par kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci un mieru slavināšanu un attaisnošanu. VDD līdz šim izteicis brīdinājumu aptuveni simts personām.

VDD redzeslokā nonākusi arī politiskās partijas "Latvijas Krievu savienība" izvērstā publiskā darbība, paužot atbalstu Krievijai. VDD ir brīdinājis partiju par tās īstenoto aktivitāšu neatbilstību Latvijas nacionālās drošības interesēm un starptautiskajām tiesību normām.


Informāciju sagatavoja: VDD