2019. gada pārskats

2019. gadā spēkā stājās apjomīgas izmaiņas Latvijas izlūkošanas un pretizlūkošanas dienestu darba tiesiskajā regulējumā, kā arī dienests mainīja nosaukumu.

Lejupielādēt pdf

Pretizlūkošana

2019. gadā augstāko apdraudējumu pretizlūkošanas jomā turpināja radīt Krievija, kas pret Latviju izlūkdarbību galvenokārt izvērš no savas valsts teritorijas, kā arī no citu sadraudzības valstu (lielākoties NVS valstu) teritorijām. Citu valstu specdienestu darbība pret Latviju ne tuvu nesasniedza Krievijas radīto apdraudējumu šajā jomā.

53

2019. gadā VDD saistībā ar konstatētu apdraudējumu valsts drošībai, tajā skaitā izlūkošanas riskiem, panāca 53 ārvalstnieku iekļaušanu "melnajā sarakstā" .
 

2000

Par izlūkošanas riskiem un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem to mazināšanai VDD 2019. gadā novadīja prezentācijas aptuveni 2000 amatpersonām dažādās valsts un pašvaldību institūcijās.

Valsts noslēpumu aizsardzība

2019. gadā tika turpināts darbs pie speciālo atļauju izsniegšanas procedūras pilnveides, ko rosināja 2018. gadā veiktās apjomīgās izmaiņas likumā "Par  valsts  noslēpumu".

2066

2019. gadā VDD kopumā izsniedza 2066 speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.

Konstitucionālās iekārtas aizsardzība

Neskatoties uz Krievijas pēdējos gados izvērstajiem ietekmes  pasākumiem  un  centieniem  šķelt  Latvijas sabiedrību,  kopumā  mūsu  valstī  pēdējo  gadu  laikā  ir izveidojusies  noturība  pret  acīmredzamām  propagandas un dezinformācijas kampaņām un tās nesniedz Krievijai gaidīto rezultātu. Tomēr joprojām izaicinājumus rada slēptu ietekmes pasākumu identificēšana. Arī 2019. gadā VDD konstatēja Krievijas centienus ietekmēt Latvijas politisko dienaskārtību un sabiedrības viedokli sev vēlamā virzienā, izmantojot gan atklātas, gan slēptas metodes.

Ekonomiskā drošība

Ekonomiskās suverenitātes aizsardzība, īpaši attiecībā uz VDD kompetencē esošajiem finanšu drošības jautājumiem, bija starp aizvadītā gada dienesta darba prioritātēm. Lai arī kopumā terorisma finansēšanas risku Latvijā dienests vērtē kā zemu, vadoties pēc "Moneyval" sniegtajām rekomendācijām, VDD sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu un citām iesaistītajām  institūcijām  turpināja  pilnveidot  terorisma finansēšanas risku novēršanas sistēmu Latvijā, lai nepieļautu, ka nākotnē šie riski varētu pieaugt.

Pretterorisms

2019. gadā VDD novērsa labējā ekstrēmista plānotus terora aktus, tomēr kopumā terorisma draudu līmenis Latvijā joprojām  saglabājās  zems.  Analizējot  ārvalstu  partneru dienestu  pieredzi,  VDD  īstenoja  pasākumus,  lai  iegūtu apsteidzošu informāciju par personu radikalizāciju un veiktu preventīvas darbības iespējamo draudu novēršanai.

Pirmstiesas izmeklēšana

Specializācija attiecībā uz valsts drošības jomā izdarītajiem  noziegumiem  ir  priekšnosacījums  to  savlaicīgai atklāšanai un efektīvai izmeklēšanai. Izmeklēšanas apjoma ziņā  darbietilpīgākie 2019. gadā  bija  kriminālprocesi spiegošanas lietās, lietās par palīdzības sniegšanu ārvalstij pret Latvijas Republiku vērstās darbībās, lietās par prettiesisku dalību bruņotā konfliktā ārvalstī, kā arī lietās par sankciju režīma pārkāpšanu

26

Aizvadītajā gadā dienests uzsāka 22 kriminālprocesus, savukārt vēl četri kriminālprocesi tika saņemti no citas izmeklēšanas iestādes atbilstoši piekritībai.

15

2019. gadā VDD uz prokuratūru kriminālvajāšanai  un  medicīniska  rakstura  piespiedu  līdzekļa piemērošanai nosūtīja 15 kriminālprocesus, rosinot uzsākt kriminālvajāšanu vai noteikt medicīniska rakstura piespiedu līdzekli pret  20  personām,  no  kurām  sešas  nozieguma izdarīšanas brīdī bija valsts amatpersonas. 

Valsts augstāko amatpersonu aizsardzība

Viena  no  VDD  atbildības  jomām  ir  Latvijas  valsts augstāko amatpersonu, kā arī augsta ranga ārvalstu viesu aizsardzība. Lai aizsargājamās amatpersonas pasargātu no dažādiem nevēlamiem incidentiem, VDD 2019. gadā, līdzīgi kā iepriekšējos gados, lielu uzmanību veltīja iespējamo risku savlaicīgai apzināšanai un novēršanai.