Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Apmeklētājiem

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

Apmeklētājus Valsts drošības dienestā pieņem pēc iepriekšējas saskaņošanas darba dienās laika posmā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00.

Apmeklējot Valsts drošības dienestu, jānorāda apmeklējuma mērķis, jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (pase vai identifikācijas karte), kas jāuzrāda Valsts drošības dienesta amatpersonai.

Valsts drošības dienestā apmeklētājam aizliegts ienest:

  • mobilos tālruņus, kā arī citas ierīces un datu nesējus, ar kuriem vai kuros var ierakstīt, saglabāt, pārraidīt vai uztvert informāciju (turpmāk – ierīces);
  • ieročus un jebkādus priekšmetus vai vielas, kas var tikt izmantoti uzbrukumam un var radīt apdraudējumu personas dzīvībai, veselībai vai mantai.

Pēc Valsts drošības dienesta amatpersonas norādījuma apmeklētājam jāiziet drošības pārbaude. Drošības pārbaudes laikā Valsts drošības dienesta amatpersona veic apmeklētāja un līdzi paņemto lietu apskati, kā arī pārbauda ar tehniskajiem līdzekļiem un pārliecinās, vai apmeklētājs ievērojis Valsts drošības dienesta apmeklētājiem noteiktās prasības.

Līdzi paņemtās ierīces un priekšmeti apmeklējuma laikā jāatstāj specializētā glabātuvē.

Uzturoties Valsts drošības dienestā, apmeklētājam jāievēro īpašs drošības režīms un jāpakļaujas Valsts drošības dienesta amatpersonu prasībām.

Ja apmeklētājs atsakās ievērot Valsts drošības dienesta apmeklētājam noteiktās prasības, apmeklētājs netiek ielaists vai tiek izraidīts no Valsts drošības dienesta.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.