Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Pretizlūkošana

Viena no galvenajām Valsts drošības dienesta (VDD) darbības jomām ir pretizlūkošana. Pretizlūkošanas pasākumu galvenais mērķis ir savlaicīgi identificēt un novērst ārvalstu specdienestu darbības, kas vērstas pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, valsts ekonomisko, zinātnisko, tehnisko un militāro potenciālu, nacionālās drošības un citām vitāli svarīgām mūsu valsts interesēm.

Nedraudzīgu ārvalstu izlūkdienestu mērķis ir iegūt Latvijas Republikai nozīmīgu un stratēģiski svarīgu informāciju par:

  • NATO sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā;
  • nacionālās drošības un valsts aizsardzības politikas aktualitātēm;
  • valsts ārpolitikas aktualitātēm, t.sk. Latvijas dalību NATO un ES, kā arī citās starptautiskajās un reģionālajās organizācijās;
  • valsts iekšpolitiskajām aktualitātēm;
  • valsts ekonomisko situāciju, īpaši stratēģiskas nozīmes nozaru un projektu attīstības plāniem, perspektīvām;
  • valsts drošības iestāžu, Nacionālo bruņoto spēku, tiesību aizsardzības iestāžu personālu, spējām, materiāli tehnisko nodrošinājumu;
  • aktuālajiem procesiem valsts un pašvaldības iestādēs, īpaši amatpersonām, kam ir piekļuve valsts noslēpumu saturošai informācijai vai sensitīvām ziņām;
  • kritiskās infrastruktūras objektiem, tajos veiktajiem drošības pasākumiem, nodarbināto personālu;
  • zinātniskajiem sasniegumiem, izpētes projektiem;
  • valsts un pašvaldību amatpersonu vājībām, atkarībām, noziedzīgiem nodarījumiem vai citām diskreditējošām ziņām, ko var izmantot personu iesaistīšanai slepenā sadarbībā.

Paralēli pretizlūkošanas pasākumiem, kuri tiek īstenoti nolūkā identificēt un novērst nedraudzīgu ārvalstu izlūkdienestu aktivitātes Latvijā, VDD veic sistemātisku valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu izglītošanu ar mērķi veicināt izpratni par pretizlūkošanas riskiem. Pretizlūkošanas pasākumu nodrošināšanā VDD cieši sadarbojas ar abām pārējām Latvijas valsts drošības iestādēm (Satversmes aizsardzības biroju un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu), kā arī ārvalstu partneru dienestiem.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts:

Twitter: