Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Paziņojumi presei

Drošības policijas veiktie pasākumi saistībā ar "Zapad-2017"

Drošības policija (DP) informē, ka saistībā ar Krievijā un Baltkrievijā notiekošajām militārajām mācībām “Zapad-2017” valsts institūcijas, tajā skaitā DP, tām pievērš pastiprinātu uzmanību. Atgādinām, ka militāro mācību “Zapad-2017” aktīvā fāze norisināsies no š.g. 14.-20. septembrim. Tomēr DP vērtējumā tā uzskatāma par kulmināciju plašākam civilimilitāru mācību un sagatavošanās darbu kompleksam, kuri tika veikti visa šā gada garumā, it īpaši septembra mēnesī.

Ņemot vērā pastāvošo provokāciju risku, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta jebkāda veida militāra un paramilitāra rakstura darbībām, kas DP vērtējumā ir arī tā dēvētās militārās simulācijas “spēles”, starp tām populārākās Latvijā – t.s. airsoft, lasertag. Vēršam uzmanību, ka militārās simulācijas viens no pamatelementiem ir tādu ieroču izmantošana, kas ārēji vizuāli neatšķiras no īstiem kaujas ieročiem. Tāpat militārās simulācijas pasākumu dalībnieki izmanto formastērpus, kas vizuāli līdzinās ārvalstu bruņoto spēku, tajā skaitā Krievijas vai NATO dalībvalstu, militāro organizāciju formastērpiem, kā arī tiek izmantoti militāra tipa formastērpi bez speciālām atpazīšanās zīmēm.

 Šādā ekipējumā tērptas personas piesaista iedzīvotāju uzmanību, jo sevišķi saistībā ar minētajām militārajām mācībām “Zapad-2017”. Tādējādi jebkādi militārās simulācijas pasākumi šajā laikā maldina gan iedzīvotājus, gan valsts institūcijas par iespējamu apdraudējumu. DP pastāvīgi saņem un pārbauda informāciju no iedzīvotājiem par iespējamām militārām aktivitātēm, piemēram, par iespējamu militārpersonu, tajā skaitā formastērpos bez atpazīšanās zīmēm tērptu un bruņotu ar kaujas ieročiem, pulcēšanos vai atrašanos Latvijas lauku teritorijās. Šāda veida informācija tiek rūpīgi pārbaudīta, lai izslēgtu valsts drošības apdraudējumu.

Saistībā ar minētajiem apdraudējumiem, DP veic pārrunas ar militārās simulācijas pasākumu organizatoriem, norādot uz potenciālajiem apdraudējumiem, kā arī šādu aktivitāšu negatīvo ietekmi uz valsts un sabiedrības drošības interesēm. Atbilstoši DP kompetencei, militārās simulācijas pasākumu organizatori tiek brīdināti par iespējamiem pārpratumiem gadījumos, kad valsts drošības iestādes saņem iedzīvotāju sūdzības par aizdomīgu personu, kas ir bruņotas un tērptas militāra rakstura formas tērpos, aktivitātēm. DP informē, ka militārā simulācija var tikt izmantota kā piesegs provokatīvām darbībām, tādējādi gan t.s. airsoft un lasertag, gan arī citu militārās simulācijas pasākumu dalībnieki tiek pakļauti pastiprinātu pārbaužu riskam. DP rīkosies savas kompetences ietvaros un vadoties no saņemtās informācijas par iespējamiem apdraudējumiem, veiks atbilstošus informācijas pārbaudes pasākumus.

DP pateicas visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri sniedz informāciju par iespējamiem apdraudējumiem valsts drošībai, par viņu pilsonisko iniciatīvu.

DP augstu novērtē tos militārās simulācijas pasākumu organizatorus, kuri ar sapratni un atbildību attiecas pret pastāvošiem apdraudējumiem. DP arī turpmāk militāro mācību “Zapad-2017” laikā komunicēs ar militārās simulācijas pasākumu organizatoriem, lai novērstu iespējamus pārpratumus un valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumus.

DP aicina Latvijas iedzīvotājus būt vērīgiem militāro mācību “Zapad 2017” laikā, un par aizdomīgiem gadījumiem informēt DP (tālr.: 67208964; e-pasts: dpdd@dp.gov.lv jebkurā diennakts laikā).

Informāciju sagatavoja Drošības policija

 

 

 

 

Atpakaļ pie jaunumiem

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts:

Twitter: