Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Paziņojumi presei

Drošības policija sasauc Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēdi

Ceturtdien, 15. decembrī Drošības policija (DP) sasauca Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēdi. Sēdes darba kārtībā tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar terorisma draudu tendencēm Eiropā un situāciju Latvijā. Vienlaikus šī bija kārtējā konsultatīvās padomes sēde, kurā tās locekļi tika iepazīstināti ar Pretterorisma centra galvenajiem darbības virzieniem 2016. gadā.

DP 2016. gadā turpināja analizēt situāciju pretterorisma jomā Eiropā un uzturēt regulārus kontaktus ar ārvalstu partneru dienestiem. Šogad notikušie un novērstie terora akti liecina, ka, neraugoties uz intensīvajiem pretterorisma pasākumiem, islāmistu teroristu radīto draudu līmenis Eiropā tuvākajā nākotnē nemazināsies.

Sēdes laikā tika uzsvērts, ka, neskatoties uz zemo terorisma draudu līmeni Latvijā, DP sadarbībā ar citām pretterorisma pasākumos iesaistītajām institūcijām tupina mērķtiecīgi attīstīt nacionālo pretterorisma sistēmu, nodrošinot tās gatavību operatīvi un efektīvi reaģēt terorisma draudu pieauguma gadījumā.

Šajā gadā kā viena no prioritātēm tika izvirzīta mērķtiecīga reģionālo pašvaldību un atbildīgo institūciju amatpersonu izglītošana par pašvaldību lomu apdraudējuma situācijā, kā arī veicamajiem pasākumiem terorisma draudu pieauguma gadījumā. Sadarbībā ar pretterorisma pasākumos iesaistītajām institūcijām tika pārskatīts Nacionālais pretterorisma plāns, kurš šā gada 2.septembrī tika apstiprināts Ministru kabinetā. Pārskata periodā Starptautiskajā lidostā “Rīga” tika organizētas arī līdz šim vērienīgākās pretterorisma reaģēšanas mācības “Ikars 2016”, kuru mērķis bija pārbaudīt iesaistīto dienestu un institūciju gatavību reaģēt uz teroristiska rakstura apdraudējumiem.

Papildus šī gada laikā veikta virkne pasākumu terorisma riska objektu (kritiskās infrastruktūras un cilvēku masveida pulcēšanās objektu) drošības pilnveidošanas jomā: koordinēta objektu drošības procedūru izstrāde, veiktas objektu apsekošanas un sniegtas rekomendācijas drošības režīmu pilnveidošanai, kā arī organizētas drošības režīma efektivitātes pārbaudes mācības.

Iepriekšējā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde notika 2015.gada 1. decembrī.

 

Informāciju sagatavoja Drošības policija

Atpakaļ pie jaunumiem

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: