Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Paziņojumi presei

Apstiprina VDD izstrādāto Nacionālo pretterorisma plānu

Šodien, 10. decembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts VDD izstrādātais Nacionālais pretterorisma plāns.

Nacionālais pretterorisma plāns ir klasificēts dokuments, kurā noteikti par terorisma draudu novēršanu atbildīgo institūciju veicamie preventīvie pasākumi atbilstoši četriem terorisma draudu līmeņiem.

Aktualizētajā plānā ir ņemtas vērā pēdējo gadu terorisma draudu tendences Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku masveida pulcēšanās vietu drošības stiprināšanai un ar tehnoloģiju attīstību saistīto risku novēršanai. Plānā iekļauti preventīvi pasākumi attiecībā uz tādiem pašlaik aktuāliem drošības izaicinājumiem kā bezpilota lidaparāti, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumi.

Nacionālajā pretterorisma plānā ir būtiski pilnveidoti preventīvie pasākumi, kas institūcijām jāveic īpaši augsta terorisma draudu līmeņa gadījumā, proti, kad terora akts nav novēršams vai jau noticis. Tāpat aktualizētajā Nacionālajā pretterorisma plānā sevišķa uzmanība ir pievērsta kritiskās infrastruktūras objektu aizsardzībai, efektīvas informācijas apmaiņas un ātras pretterorisma pasākumos iesaistīto institūciju reaģēšanas nodrošināšanai.

Atgādinām, ka Latvijā izveidotā nacionālā pretterorisma sistēma paredz četrus terorisma draudu līmeņus (zems, paaugstināts, augsts un īpaši augsts). Jo augstāks ir izsludinātais terorisma draudu līmenis, jo komplicētāki un apjomīgāki ir veicamie preventīvie pretterorisma pasākumi. 

VDD sadarbībā ar pretterorisma pasākumos iesaistītajām institūcijām Nacionālo pretterorisma plānu pārskata ne retāk kā reizi trijos gados. Sākotnējais plāns Ministru kabinetā tika apstiprināts 2008. gadā, pēc tam tas pārskatīts 2011., 2013. un 2016. gadā.

Informāciju sagatavoja: VDD

Atpakaļ pie jaunumiem

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts:

Twitter: